top of page
achtergrond-hippie.jpg
achtergrond-hippie.jpg

Algemene voorwaarden

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Simeli. Door te bestellen, accepteert u de algemene voorwaarden.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

U kunt bestellen door het bestelformulier in te vullen op de website. Simeli is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Simeli uw bestelling per email bevestigt.

 

Prijzen en kosten

De prijzen bij Simeli zijn inclusief 21% btw.

De prijzen die worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten. De leveringskosten, die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, bedragen:

binnen Nederland tussen de € 3,90 en € 6.05

binnen Europa tussen de € 10,00 en € 20,00

buiten Europa € 12,50 en € 30,00

 

Levering

Simeli betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Simeli verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 2 tot 5 werkdagen nadat de betaling van uw bestelling is ontvangen.

 

Herroepingsrecht

Voor uw aankopen geldt een zichttermijn van 5 dagen. In deze periode heeft u een herroepingsrecht; dit betekent dat u de mogelijkheid hebt de artikelen die u heeft ontvangen terug te zenden. In dat geval zult u contact op moeten via het e-mailadres: simone@simeli.nl  Wij zullen na het akkoord te hebben gegeven, het te vergoeden bedrag binnen 30 dagen terug storten op bank- of girorekening. Besluit u de artikelen terug te zenden, dan zijn de verzendkosten, die voor deze retour gemaakt moeten worden, voor uw rekening. Ruilt u het artikel voor een andere kleur, dan worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. Als u een verkeerd artikel, een artikel met een fout of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, zal u het artikel ongebruikt binnen 5 dagen aan Simeli moeten retourneren. Simeli betaalt in dat geval de retour kosten.

 

Verzenden

De zendingen worden door Simeli verstuurd via My Parcel.

 

Reclamatie en consumentenbescherming

Mocht u niet tevreden zijn over de producten van Simeli, aarzel dan niet contact op te nemen.

 

Betaling

Na het versturen van uw order ontvangt u per e-mail een factuur van Simeli. Nadat de betaling voor uw bestelling is ontvangen, versturen wij de bestelling.

 

Aansprakelijkheid

Simeli aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,-. Simeli is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Simeli opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als Simeli het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schade-vergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Simeli of bij de toeleveranciers van Simeli.

 

Bedrijfsinformatie

Simeli

Dorpsstraat 145

1733 AG Nieuwe Niedorp

The Netherlands

Email: info@simeli.nl

 

Kamer van Koophandel nummer: 37147692

BTW-nummer: NL-187822244B01

Simeli_Algemene Voorwaarden.jpg
achtergrond-hippie.jpg
achtergrond-hippie.jpg
bottom of page